İkili Tarama Testi

İkili Tarama Testi
İkili Tarama Testi Hangi Amaçla Yapılır? 2000 yılından beri kullanılan “ikili test, ikili trimester tarama testi, 11-14 hafta tarama testi, double test” olarak da bilinir. Bebeğin genel gelişim aşamalarının yanında down sendromu gibi olumsuz durumların da önceden fark edilmesini sağlar.


İkili Tarama Testi (Ense Kalınlığı)

Anne adayının durumu göz önüne alındığında:
  • 35 yaşından sonra hamile kalan kadınlarda
  • Genetik risk taşıyanlarda
  • Akraba evliliklerinde
  • Önceden kalıtsal rahatsızlığı bulunan bebek doğuranlarda
  • Üremeye yardımcı yöntemlerle (tüp bebek) hamile kalanlarda
  • Düşük ya da rahim içinde bebek ölümü öyküsü olan kadınlarda
anomali bebek doğurma riski yüksektir. Anne adaylarının özellikle korktuğu down sendromu, ileri yaşta gebe kalan ya da ailesinde down sendromu bulunan kadınların hamileliklerinde rastlanan bir olgudur.

Bu riskten dolayı hamileliğin 11-14. haftaları arasında ikili tarama testi, 16-18. haftaları arasında da üçlü tarama testi yapılır. Bu testler down sendromu riskini ortaya koyar ancak kesin bir belirleyiciliğe sahip değildir. Olası anomalilere karşı doğum öncesi önlem alınması amacı taşır.

İkili testte anne adayından alınan kanda gebeliğe has plazma protein A adı verilen serbest β-HCG ile gebeliğe özgü bir protein olan PAPP-A’nın biyokimyasal değerleri incelenir. Ultrason ile bebeğin ense derisinde bulunan sıvının ölçümü gerçekleştirilir. Ayrıca ultrasın cihazı ile CRL (baş-popo arasındaki mesafe) ölçümü de yapılır. Bütün bu incelemelerin sonunda ulaşılan değerler bir arada ele alınır.

Down sendromu riski söz konusu ise anne kanındaki ölçümde β-HCG değerleri normalin iki katı, PAPP-A değerleri ise normalin 2.5’da (% 40) biridir. Double testte iki değer bilgisayar programı aracılığıyla değerlendirilir ve risk oranı 1/250 oranının üzerinde olursa hastanın down sendromlu bir çocuk doğurma ihtimali olduğu sonucuna varılarak daha ileri tetkikler istenir.


Testlerin Sonucundan Korkulmamalıdır

İkili tarama testinin sonucundan hemen endişe etmemek gerekir, çünkü testi yaptıran her 30 hamile kadında sonuç pozitif olmaktadır. Sonucu pozitif olan her 23 hamile kadından sadece biri down sendromlu çocuk taşımaktadır. İkili tarama testi, tanı koymak, durum değerlendirmesi yapmak için önemlidir. Yani sonucun pozitif çıkması bebeğin kesin olarak down sendromlu olacağı anlamına gelmemektedir.


Tanısal Testler

İkili ve üçlü tarama testlerinin pozitif çıkması halinde tanısal (prenatal) testler yapılır. Tanısal testlerde “koryon villus biyopsi” ve “amniyosentez” uygulaması yapılır. 12-14. haftalarda yapılan koryon villus biyopsi, bebeğin plasentasından alınan doku örneklerinden elde edilen kromozomların analizi gözetilir. Amniyosentez uygulaması ise 16-20. haftalarda bebeğin içinde yaşadığı amniyon sıvısından alınan örneğin incelemesine dayanır. 2-3 hafta içinde sonuçlanan bu testler down sendromu olup olmadığını belirler.


İkili Test Negatif Çıkabilir

İkili testin negatif çıkması durumunda down sendromu olmadığına dair kesin bir sonuca ulaşılmamalıdır. Bunun için bebeğin rutin olarak takibine devam edilmelidir. İkili testten sonra bazı hekimler üçlü teste gerek olmadığını söyler. Ancak hamilelik yaşı 35 ve üzeri ise bütün bu testlerin yapılmasında yarar vardır.

Son Yazılar