Normal Doğum

Normal Doğum
Rahim içi gelişimini tamamlayarak vajinal yoldan 37 ile 42. haftalar arasında gerçekleşen doğuma normal doğum denmektedir. Hamilelik sürecinin son evresinde suyun gelmesi, vajinada meydana gelen kanama ve uterustaki kasılmalar ile başlamaktadır. 
 
Normal doğumda sancıların kendiliğinden başlaması ve belli sıklıklarda olması gerekir; doğum için birtakım koşulların yerine gelmesi beklenir. Doğum süresinin beklenen süreden daha uzun olmaması, bebeğin başının önde bulunması ve vajinadaki kanama miktarının az olması normal doğumun gerçekleşmesi için gerekmektedir. Doğumun normal yollardan yapılması için anne ve bebeğin hayatını riske edecek bir durumun olmaması gerekir. İlk doğum normal doğum şeklinde gerçekleştiyse diğer doğumların normal doğum biçiminde yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Normal doğum yapanlar için sonraki doğumlar yine normal doğum olarak tercih edilir.
 

Normal Doğumun Başlaması 

Normal doğum olayının başlamasında önemli bir rol oynayan oksitosin hormonu, beyin içinde hipofiz bezinden salgılanmaktadır. Hamilelik sürecinin ilerlemesi ile birlikte oksitosin reseptörlerinin sayısı artar. Oksitosin hormonuna daha duyarlı hale gelen rahimde reseptörler belirli bir sayının üzerine ulaşırsa doğum gerçekleşmeye başlar. Doğum olayının başlaması ile birlikte rahim kasılmaları artar ve bu kasılmalarla birlikte başka hormonlar da devreye girer. Uterotonin ve progesteron bu hormonlardandır. 
 
Normal doğum sürecinin başlamasıyla birlikte anne adayı hastaneye yatırılır ve bundan sonra birtakım işlemler yapılır. Genital bölge temizliği, lavman, solunum, nabız ve tansiyon değerlerinin alınması bu hazırlıklardandır. Ayrıca doğum başlamadan önce bebeğin kalp atışı da izlenir. Bu arada vajinal muayene de yapılarak rahim ağzının açıklığı ve uzunluğu kontrol edilir. Normal doğum esnasında vajinal muayenenin amacı, vajen kanalı, dış genital bölge ve kemik yapılarının ne durumda olduğunu anlamaktır. Bebeğin baş tarafından gelip gelmeyeceği ve su kesesinin durumu kontrol edilir. Su kesesinin açılıp açılmadığı da önemli bir durumdur. Doğum anında herhangi bir zorluk yaşanmaması ve vajina çevresinde bir yırtık olmaması için epizyotomi (doğum kesisi) işlemi yapılır. 
 

Normal Doğum Evreleri 

Normal doğumun iki evresi vardır. Bunların ilki hazırlık evresidir, ikincisi ise aktif evredir. Hazırlık evresi doğumdan önceki birkaç gündür ya da haftadır. Hazırlık evresinde düzenli olarak rahim kasılmaları gerçekleşir ve rahim ağzı doğum için hazırlanır. Aktif evrede 3 aşama vardır. İlkinde rahim ağzı genişler ve incelir, ikinci evrede doğum kanalına giren bebek dışarıya doğru itilmeye başlanır. Normal doğum olayında bu aşama bebeğin rahimden çıkması ile sona erer. Bebeğin eşinin doğum kanalından atılması ile üçüncü evre de sona erer. 
 

Epidural Doğum 

Annenin doğum öncesinden bel kısmından özel bir iğne ile girilmek suretiyle belden aşağı kısmın uyuşturulmasıdır. Epidural doğumda amaç anne adayının ağrı ve acı yaşamasını önlemektir. Ağrısız doğum da denilen epidural doğum tekniği, normal doğumda kullanılır. 
Anestezi uzmanları epidural yöntemi yaygın bir biçimde kullanır. Anestezi hekimi anne adayının durumunu değerlendirdikten sonra epidural yöntemin uygulanması için hiçbir problemin olmadığını tespit ederse uygulama yapılır. Anne adayı uygun pozisyona getirilir, enjeksiyonun yapılacağı yer sterilize edilir ve enjeksiyon ile bölge uyuşturulur. Epidural iğnesi ile uygun aralık bulunarak katater  denilen ince tüp yerleştirilir ve kateter flaster yoluyla sabit bir konuma getirilir. Normal doğum esnasında kateter ile ilaçların verilmesi, annenin sancıları hissetmemesini sağlar. Ancak rahim kasılmaları devam eder. 
 

Epidural Doğum ile Ağrılar Azaltılır mı? 

Doğum esnasında ağrıların azaltılması adına yapılan farklı uygulamalar bulunmaktadır. Hipnoz, aromaterapi, egzersiz, nefes kontrolü, akupunktur eskiden beri doğum esnasında ağrıyı azaltmak için kullanılan yöntemlerdendir. Ancak bütün bu yöntemler, anne adayının çektiği ağrıyı azaltmak için yeterli değildir. Bütün bu tekniklerin yanında normal doğum ağrılarının azaltılmasına yönelik en etkili uygulama epidural doğumdur. 
 
Epidural doğum, bir tercih meselesidir. Anne adayının bu tekniğin kullanılmasını istemesi gerekmektedir. Epidural doğum için hamilelik sürecinin problem yaşanmadan geçmiş olması ve rahimdeki kasılmaların düzenli olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Rahim ağzının 3-7 cm açık, bebeğin tek ve 38 ile 42 haftalık gebelik sürecinin yaşanması durumunda epidural doğum yöntemi kullanılabilir. Böylece normal doğum süreci daha kolay atlatılır. 
 
Rahimdeki kasılmalar düzenli bir hale gelir, rahim ağzı % 60-70 oranında incelik 4 cm’lik açıklık oluşunca epidural yöntem uygulanır. Epidural anestezi bu aşamadan önce uygulanmalıdır, aksi takdirde kasılmaları etkileyip doğumu geciktirebilir. 

Son Yazılar